Trang chủ / Tranh tụng (page 3)

Tranh tụng

Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. (ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam đưa ra quy …

Xem chi tiết »

Tranh chấp đầu tư quốc tế – Quyết định số 04/2014/QĐ-TTG

Tranh chấp đầu tư quốc tế (ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì tranh chấp đầu tư quốc tế được hiểu như sau: Tranh chấp đầu tư quốc tế 1. Tranh chấp đầu tư …

Xem chi tiết »

Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và tham vấn trong đầu tư quốc tế

Giải quyết khiếu nại và tham vấn trong đầu tư quốc tế (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì trách nhiệm giải quyết khiếu nại và tham vấn được quy định như sau: 1. Việc giải quyết khiếu nại và …

Xem chi tiết »

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh (Hình ảnh)

Nói đến kinh doanh trước tiên phải nói đến cạnh tranh và tranh chấp, đây là hai khía cạnh tồn tại cùng với hoạt động kinh doanh. Sau đây là những phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật : Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài …

Xem chi tiết »

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án (ảnh minh hoạ)

Mỗi hình thức giải quyết tranh chấp thương mại đều mang những đặc điểm riêng với những ưu điểm và hạn chế nhất định, sự đa dạng trong cơ chế giải quyết tranh chấp là biểu hiện đặc trưng về tính đa dạng của các quan hệ kinh tế trong …

Xem chi tiết »

Đánh giá phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng

Hoà giải tranh chấp thương mại (ảnh minh hoạ)

Khái niệm Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kì …

Xem chi tiết »

Ưu và khuyết điểm của phương pháp hòa giải trong giải quyết tranh chấp

Phương pháp hòa giải trong giải quyết tranh chấp (ảnh minh hoạ)

Khái niệm. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ các tranh chấp đã phát sinh. Đặc đểm Thứ …

Xem chi tiết »

Luật sư giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm

tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm (ảnh minh hoạ)

Khách hàng có nhu cầu được một công ty luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm với bên thứ 3, Văn phòng luật sư Đồng Đội có …

Xem chi tiết »

Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán (ảnh minh hoạ)

Khi phát sinh tranh chấp dân sự giữa các bên thì những tranh chấp sau đây thuộc thẩm quyền của Tòa án: 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam. 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. 3. Tranh chấp về hợp …

Xem chi tiết »

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Khi phát sinh tranh chấp lao động trong quan hệ lao động giữa các bên thì những tranh chấp sau đây thuộc thẩm quyền của Tòa án: 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao …

Xem chi tiết »