Browsing: Tuyển dụng & Đào tạo

Do yêu cầu nghề nghiệp và đòi hỏi của xã hội cần có đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn với cái  tâm trong sáng. Văn phòng luật sư Đồng Đội luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng nhân lực. Chiến lược con người là yếu tố quan trọng, quyết định đến thành công và phát triển bền vững của văn phòng. Vì vậy văn phòng luật sư Đồng Đội luôn đón nhận những luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên gia trong các lĩnh vực đời sống xã hội có kiến thức sâu rộng, có tâm huyết, yêu nghề, có kinh nghiệm trường đời và có quan hệ xã hội sâu sắc. Luật sư Đồng Đội sẽ là nơi tụ hội của những người đồng sức, đồng lòng biết gắn kết giữa kinh nghiệm của người đi trước và  sự nhanh nhậy năng động của lớp trẻ để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng hưởng kết quả công việc một cách tốt nhất, minh bạch, công bằng.

Không trông chờ và cầu toàn, văn phòng sẽ tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ cầm tay chỉ việc cho những người đang tập sự hành nghề luật sư, các cử nhân luật thật  tâm huyết với nghề, quyết tâm sống bằng nghề luật sư với phương châm đào tạo tại chỗ, đào tạo lại, đào tạo và học tập suốt đời để có nguồn nhân lực ổn định, phát triển mạnh mẽ.

Môi trường làm việc áp lực cao giúp cho bạn nhanh chóng khẳng định mình và hướng đến tương lai.

Tương lai của bạn sẽ do chính bạn tạo ra ! Thu nhập của bạn do chính bạn làm ra ! Văn phòng luật sư Đồng Đội sẽ giúp bạn điều đó!

Trân trọng !