Trang chủ / Tranh tụng / Thi hành án

Thi hành án

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự (ảnh minh hoạ)

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực hiện ủy thác …

Xem chi tiết »

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản (ảnh minh hoạ)

Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp có ít nhất một trong các đương sự …

Xem chi tiết »

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành (Ảnh minh hoạ)

1. Những bản án, quyết định dân sự của Toà án được thi hành là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng …

Xem chi tiết »

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bao gồm: 1. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự: a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 2. Cơ quan …

Xem chi tiết »

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu thi hành án (Ảnh minh hoạ)

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp …

Xem chi tiết »

Đơn yêu cầu thi hành án

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại (hình ảnh)

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau: 1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi …

Xem chi tiết »

Thoả thuận thi hành án

thoả thuận thi hành án

Thỏa thuận thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án? Khi nào thì các bên có quyền thực hiện thỏa thuận thi hành án dân sự? Thoả thuận là quyền dân sự của công dân trong giao lưu dân sự được pháp luật công nhận …

Xem chi tiết »

Quyền yêu cầu thi hành án

Luật Thi hành án dân sự sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2009, nhiều quy định của luật đòi hỏi Tòa án phải thực hiện khi giải quyết các vụ án để quyền lợi của người được thi hành án được đảm bảo. Quyền yêu cầu thi hành …

Xem chi tiết »

Việc hoãn thi hành án

Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về hoãn thi hành án như sau: 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây: a) Người phải thi hành án bị ốm …

Xem chi tiết »

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 mở rộng, tạo điều kiện cho người được thi hành án không chỉ có quyền yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp …

Xem chi tiết »