Trang chủ / Tranh tụng / Thi hành án

Thi hành án

Ai phải xác minh điều kiện thi hành án

Ai phải xác minh điều kiện thi hành án?           Xác minh điều kiện thi hành án là bước tiền đề quan trọng để nghĩa vụ thi hành án được thực thi. Do đó, việc xác định cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào có nghĩa vụ xác minh …

Xem chi tiết »

Hiểu và áp dụng như thế nào về “Phong tỏa tài sản thi hành án”?

Trên thực tế thi hành án, có rất nhiều trường hợp người phải thi hành án đã cố tình thủ tiêu các khoản tiền “đen” của mình gửi tại các ngân hàng nhằm trốn tránh hoặc gây khó khăn cho việc thi hành án của cơ quan thi hành án …

Xem chi tiết »

“Bội tín” trong thi hành án

          Thi hành án dân sự được hiểu là việc tổ chức thi hành các bản ản, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan, …

Xem chi tiết »

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự (ảnh minh hoạ)

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực hiện ủy thác …

Xem chi tiết »

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản (ảnh minh hoạ)

Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp có ít nhất một trong các đương sự …

Xem chi tiết »

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành (Ảnh minh hoạ)

1. Những bản án, quyết định dân sự của Toà án được thi hành là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng …

Xem chi tiết »

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bao gồm: 1. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự: a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 2. Cơ quan …

Xem chi tiết »

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu thi hành án (Ảnh minh hoạ)

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp …

Xem chi tiết »

Đơn yêu cầu thi hành án

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại (hình ảnh)

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau: 1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi …

Xem chi tiết »

Thoả thuận thi hành án

thoả thuận thi hành án

Thỏa thuận thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án? Khi nào thì các bên có quyền thực hiện thỏa thuận thi hành án dân sự? Thoả thuận là quyền dân sự của công dân trong giao lưu dân sự được pháp luật công nhận …

Xem chi tiết »