Trang chủ / Tranh tụng (page 4)

Tranh tụng

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán (ảnh minh hoạ)

Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo thủ tục Tố tụng dân sự thì Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Tiến hành lập hồ sơ vụ án. 2. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm …

Xem chi tiết »

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự (ảnh minh hoạ)

Việc xác định đúng thời hiệu khởi kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giải quyết tranh chấp của cơ quan Tòa án cũng như trong hoạt động tư vấn pháp luật của các Luật sư. Nhiều vụ việc trên thực tiễn là những bài học “đau …

Xem chi tiết »

Nội dung đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện và nội dung khởi kiện (ảnh minh hoạ)

Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn là mẫu đơn khởi kiện mới nhất có hiệu lực hiện nay, sử dụng trong các trường hợp khởi kiện các cá nhân, tổ chức về các tranh chấp dân sự, thương mại, kinh tế, đất đai, thừa kế, lao động, yêu cầu đòi …

Xem chi tiết »

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự

Quy định thực hiện ủy thác thi hành án dân sự (ảnh minh hoạ)

Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự, trong đó, bổ sung quy định thực hiện ủy thác …

Xem chi tiết »

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản

Thi hành án khi có thay đổi giá tài sản (ảnh minh hoạ)

Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án theo quy định tại Luật Thi hành án dân sự trong trường hợp có ít nhất một trong các đương sự …

Xem chi tiết »

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành

Những bản án, quyết định của Toà án được thi hành (Ảnh minh hoạ)

1. Những bản án, quyết định dân sự của Toà án được thi hành là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng …

Xem chi tiết »

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (Ảnh minh hoạ)

Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bao gồm: 1. Cơ quan quản lý thi hành án dân sự: a) Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; b) Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng. 2. Cơ quan …

Xem chi tiết »

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu thi hành án (Ảnh minh hoạ)

1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp …

Xem chi tiết »

Đơn yêu cầu thi hành án

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại (hình ảnh)

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau: 1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; b) Tên cơ quan thi …

Xem chi tiết »

Thoả thuận thi hành án

thoả thuận thi hành án

Thỏa thuận thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án? Khi nào thì các bên có quyền thực hiện thỏa thuận thi hành án dân sự? Thoả thuận là quyền dân sự của công dân trong giao lưu dân sự được pháp luật công nhận …

Xem chi tiết »