Trang chủ / Tranh tụng / Thi hành án (page 2)

Thi hành án

Quyền yêu cầu thi hành án

Luật Thi hành án dân sự sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2009, nhiều quy định của luật đòi hỏi Tòa án phải thực hiện khi giải quyết các vụ án để quyền lợi của người được thi hành án được đảm bảo. Quyền yêu cầu thi hành …

Xem chi tiết »

Việc hoãn thi hành án

Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về hoãn thi hành án như sau: 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây: a) Người phải thi hành án bị ốm …

Xem chi tiết »

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014 mở rộng, tạo điều kiện cho người được thi hành án không chỉ có quyền yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp …

Xem chi tiết »

Tại sao luật sư “ngại” mảng thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành …

Xem chi tiết »

Luật sư với việc thi hành án dân sự

Thi hành án là công đoạn cuối cùng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Toà án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân …

Xem chi tiết »

Thi hành án Dân sự tồn đọng – Nguyên nhân và giải pháp

Thi hành án Dân sự tồn đọng Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và trong quá trình giải quyết vụ án nói riêng . Hoạt động Thi hành án dân sự là hoạt động cuối cùng bảo đảm cho bản …

Xem chi tiết »