Trang chủ / Tag Archives: đầu tư quốc tế

Tag Archives: đầu tư quốc tế

Công nhận và thi phán quyết, quyết định giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công nhận và thi phán quyết, quyết định giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì việc Công nhận và thi hành tại Việt Nam phán quyết, quyết định giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế …

Xem chi tiết »

Thuê luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì việc Thuê luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế quy định như sau: 1. Tùy theo tính …

Xem chi tiết »

Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và tham vấn trong đầu tư quốc tế

Giải quyết khiếu nại và tham vấn trong đầu tư quốc tế (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì trách nhiệm giải quyết khiếu nại và tham vấn được quy định như sau: 1. Việc giải quyết khiếu nại và …

Xem chi tiết »