Trang chủ / Tag Archives: giải phóng mặt bằng

Tag Archives: giải phóng mặt bằng

Kinh nghiệm trợ giúp pháp lý trong việc đền bù giải phóng mặt bằng

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, để phục vụ lợi ích của nhà nước, tập thể và người dân. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, triển khai đền bù giải phóng mặt bằng là chuyện rất bình thường. Song chuyện …

Xem chi tiết »