Trang chủ / Tag Archives: thủ tục tố tụng

Tag Archives: thủ tục tố tụng

Hòa giải trong hoạt động Trợ giúp pháp lý lưu động

Theo từ điển hòa giải là dàn xếp để hai bên không xung đột nhau nữa. Hòa giải vốn có từ xa xưa và trên những nguyên tắc tôn trọng sự tự nguyện của các bên, không bị áp đặt, bắt buộc, hòa giải phải khách quan, công minh có …

Xem chi tiết »