Trang chủ / Hỏi đáp pháp luật / Cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án

Cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án

Chị tôi được Tòa án giải quyết ly hôn. Tòa án tỉnh quyết định chị tôi được chia tài sản là 5 chỉ vàng 24k, nhận tiền cấp dưỡng cho con nhỏ (2 tuổi) là 50% mức lương cơ bản theo quy định từ người người chồng đã ly hôn. Bên phải thi hành án không tự nguyện thực hiện, chị tôi đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện để yêu cầu thi hành án. Chi cục Thi hành án dân sự huyện yêu cầu viết đơn theo mẫu, trong đó có nội dung yêu cầu phải kê khai tài sản người phải thi hành án và phải có xác nhận ở cấp xã. Mong quý cơ quan hướng dẫn cụ thể? Rất cám ơn!

Gửi bởi: Lê Phương Thanh

Trả lời có tính chất tham khảo

  1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây: Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Đơn yêu cầu thi hành được làm theo mẫu quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Do vậy, khi yêu cầu thi hành án, người được thi hành án phải cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Để có được thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44 Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh.

  1. Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự thì người được thi hành án khi yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án phải xuất trình biên bản làm việc hoặc các tài liệu hợp pháp khác để chứng minh việc người đó hoặc người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ các thông tin về tài sản, đang quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án nhưng không có kết quả, trừ trường hợp người được thi hành ánthuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng hoặc là người neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Việc xác minh tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân được coi là không có kết quả khi người được thi hành án hoặc người được ủy quyền chứng minh đã trực tiếp hoặc yêu cầu bằng văn bản nhưng đã quá thời hạn 01 tháng, kể từ ngày yêu cầu nhưng không nhận được văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không có lý do chính đáng.

  1. Đơn yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự. Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không có đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc không nêu rõ thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhưng không yêu cầu xác minh thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu cầu thi hành án trước khi ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự không thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu có căn cứ từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải gửi văn bản thông báo cho đương sự biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do.

Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án đầy đủ thông tin hoặc người được thi hành án yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án và sau đó phân công Chấp hành viên tổ chức việc thi hành án.

  1. Căn cứ các quy định nêu trên, do bạn không nêu rõ chị bạn thuộc trường hợp nào nên chúng tôi không thể hướng dẫn chi tiết, cụ thể được. Vì thế, chị bạn cần liên hệ trực tiếp với Chi cục Thi hành án dân sự đề nghị hướng dẫn cụ thể việc làm đơn, cung cấp thông tin hoặc yêu cầu cấp thông tin hoặc yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án để tổ chức việc thi hành án, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Xem tiếp

Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Những điều cần biết

Khái niệm “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” đã trở nên tương đối quen …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *