Trang chủ / Tranh tụng / Toà án / Giải quyết tranh chấp bản quyền

Giải quyết tranh chấp bản quyền

Tôi đã đăng kí bản quyền với Cục bản quyền Việt Nam. Nếu có tranh chấp ở thế giới, thì tính pháp lý của sản phẩm của tôi có được công nhận không?

Trả lời: Hiện tại, Việt Nam đã là thành viên của Công ước Bern về bảo vệ bản quyền. Công ước Bern công nhận quyền tác giả của các tác phẩm xuất bản tại các quốc gia khác cùng tuân thủ công ước.

Quyền tác giả, theo công ước Berne là tự động: không cần phải đăng ký tác quyền, không cần phải viết trong thông báo tác quyền.

Giải quyết tranh chấp bản quyền

Nếu bạn có tác phẩm đã được sáng tạo và công bố tại Việt Nam thì cũng sẽ được các quốc gia trong Công ước bảo vệ bản quyền cho tác phẩm của bạn.

Nếu một bên thứ 3 vi phạm tác phẩm của bạn, bạn có thể yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nếu không chấm dứt, bạn có thể áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền tác giả của mình tại quốc gia đó.

Xem tiếp

tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thuê luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *