Trang chủ / Tranh tụng / Toà án / Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam đưa ra quy trình phối hợp, xử lý một vụ kiện tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quyết định 04/2014/QĐ-TTg quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hay cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền, bao gồm cả việc thuê luật sư tư vấn, chuyên gia kỹ thuật, mời nhân chứng và cơ chế tài chính phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hay cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hay cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chính phủ Việt Nam, cơ quan nhà nước Việt Nam.

Đặc biệt, Quyết định 04 cũng nói rõ những công việc cần thực hiện kể cả sau khi  có phán quyết, quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế, nước ngoài để một vụ việc có một cơ quan chủ trì theo từ đầu đến cuối, có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành từ đầu đến cuối, bảo đảm tối đa quyền lợi của đất nước

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Quý khách có thể xem văn bản tại đây: Quyết-định-04-2014-về-quy-chế-đầu-tư

Xem tiếp

Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *