Browsing: nghề luật sư

Có một nghề mà xã hội thường gọi nôm na là “thầy cãi” đó là nghề luật sư. Trong thực…